ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

( обробки персональних даних)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Ця політика конфіденційності (обробки персональних даних) складена відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що використовуються Фізичною особою-підприємцем Цеховським Михайлом Михайловичем (далі – Володілець персональних даних, Володілець).
1.2.Володілець персональних даних ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.3.Справжня політика Володільця щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Володілець може отримати про відвідувачів веб-сайту https://masha.uno/
1.4.У цій Політиці конфіденційності розкрито правила та мету, порядок обробки персональних даних, права власників персональних даних та наші обов’язки як Володільця персональних даних.
1.5.Ми застосовуємо найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу.

2. ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
2.1.Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2.Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3.Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://masha.uno/;
2.4.Інформаційна система персональних даних - сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
2.5.Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
2.6.Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7.Володілець персональних даних, Володілець - підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону, організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8.Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується Користувача веб-сайту https://masha.uno/, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати , прямо чи опосередковано, за одним чи декількома факторами .
2.9.Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://masha.uno/;
2.10.Веб-сайт - https://masha.uno/;
2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб;
2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.13.Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
2.14.Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.
2.15.Згода – суб’єкта даних означає будь-яке вільно надане, конкретне, поінформоване та однозначне зазначення бажань суб’єкта даних, яким він або вона, шляхом оформлення заяви чи проявом чітких ствердних дій, підтверджує згоду на опрацювання своїх персональних даних.
2.16.Комп'ютерна програма «Masha», бот, Masha-bot, Masha, сервіс, програма - комп'ютерна програма створена ТОВ «Робочі рішення» (Російська федерація, м.Москва) і інтегрована в месенджер Telegram c допомогою Telegram Bot API, що представляє собою сервіс для обробки телефонних дзвінків.

3. ВОЛОДІЛЕЦЬ МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ ТАКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА:
3.1.Прізвище ім'я по батькові та/або найменування суб’єкта господарської діяльності;
3.2.Номери телефонів;
3.3.Знеособлена текстова інформація дзвінка;
3.4.Адреса електронної пошти;
3.5.Дата та час відвідування веб-сайту, вид браузера та операційної системи, iP-адреса;
3.6.Якщо Ви перейшли на веб-сайт по посиланню з іншого сайту – адресу цього сайту
3.7.Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Google Analytics та інших).
3.8.На Сайті фіксується доменне ім'я або IP-адреса комп'ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім'я файлу і URL), код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.
3.9.При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Сайту Користувачами/їх пристроями.
3.10.За допомогою системи Google Analytics збирається статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження Користувача, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після Сайту, тощо. Жодна з цих дій не пов’язана з Користувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.

4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1.Мета обробки персональних даних Користувача - прийом телефонних дзвінків користувача електронним секретарем.
4.2.Виконання умов договору публічної оферти (приєднання), в тому числі оплати за використання Програми, обробки та приймання платежів;
4.3.Встановлення зворотнього зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання веб-сайту та Програми;
4.4.Для підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
4.5.Маркетингових цілей;
4.6.Аналізу зручності користування Веб-сайтом та Програмою;
4.7.Також Володілець має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Володільцю лист на адресу електронної пошти m.tsehovskoy@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.8.Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1.Володілець обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://masha.uno/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Володільцю персональних даних, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
5.2.Володілець обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1.Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних безпека персональних даних, які обробляються Володільцем персональних даних, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.2.Володілець забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.3.Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства та умовами Договору публічної оферти (приєднання) розміщеної на веб-сайті https://masha.uno/.
6.4.У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Володільцю повідомлення на адресу електронної пошти Володільця m.tsehovskoy@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.5.Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Володільцю персональних даних повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Володільця m.tsehovskoy@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Володілець персональних даних до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2.Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Володільця за допомогою електронної пошти m.tsehovskoy@gmail.com.
8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Володільцем. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.3.Ми маємо право надати будь-яку особисту інформацію Користувачів на вимогу правоохоронних органів,за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України.
8.4.Ми не несемо відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки Користувачів, якщо такі виникли при користуванні Сайтом та Програмою. Користувач використовує веб-сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, Володілець, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування веб-сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що Користувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо Користувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.
8.5.Ми не гарантуємо та не стверджуємо, що використання матеріалу, який надається на веб-сайті, не зашкодить інтересам третіх осіб.
8.6.Усі права на зміст веб-сайту належать Фізичній особі-підприємцю Цеховському Михайлу Михайловичу або використовуються за згодою із правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права", іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами.
8.7.Користувачі веб-сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з веб-сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Фізичної особи-підприємця Цеховського Михайла Михайловича. Користувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших приміток про власність. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт.
8.8.Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках Користувача, у блогах, соціальних мережах.
8.9.При роботі з сайтом Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам веб-сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів веб-сайту.
8.10.Якщо Ви відвідуєте даний веб-сайт, то Ви автоматично погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами, то Ви маєте залишити цей веб-сайт
8.11.Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://masha.uno/